Petro Viet Nam Tower

THÔNG TIN CHUNG

  • Cấp đèn chiếu sáng Philips:Đèn văn phòng
  • Thời gian hoàn thành: 2006 
  • Chủ đầu tư: Petro Vietnam 
  • Tư vấn thiết kế: MEI 
  • Địa điểm: Tp.HCM