HTV Tower

THÔNG TIN CHUNG

  • Cấp đèn chiếu sáng Philips:Đèn văn phòng, đèn dân dụng
  • Thời gian hoàn thành: 2005 
  • Chủ đầu tư: HTV 
  • Thiết kế chiếu sáng: ACSA
  • Địa điểm: Tp.HCM