Hcmc People Commtittee Hall

THÔNG TIN CHUNG

  • Cấp đèn chiếu sáng Philips: Đèn văn phòng, đèn dân dụng 
  • Thời gian hoàn thành: 2010 
  • Chủ đầu tư: UBND Tp.HCM 
  • Tư vấn thiết kế: Nageco
  • Địa điểm: Tp.HCM