Tam Duc Cardiology Apartment

THÔNG TIN CHUNG

  • Cấp đèn chiếu sáng Philips: Đèn văn phòng, đèn dân dụng
  • Thời gian hoàn thành: 2005 
  • Chủ đầu tư: Bệnh viện tim Tâm Đức
  • Tư vấn thiết kế: IDC 
  • Địa điểm: Tp.HCM