Triyards Sofel Office Building

THÔNG TIN CHUNG

  • Cấp đèn chiếu sáng Philips: Đèn văn phòng
  • Thời gian hoàn thành: 2015
  • Thiết kế và xây dựng: NYLECT
  • Địa điểm: Đường Rạch Dừa, KCN Đông Xuyên, Vũng Tàu