P&G Storeroom Binh Duong

THÔNG TIN CHUNG

  • Cấp đèn chiếu sáng Philips: Đèn nhà xưởng, đèn phòng sạch
  • Thời gian hoàn thành: 2015 
  • Tư vấn thiết kế: MPM
  • Địa điểm: Bình Dương