Lien Khuong Airport

THÔNG TIN CHUNG

  • Cấp đèn chiếu sáng Philips: Đèn văn phòng, đèn đường
  • Thời gian hoàn thành: 2008 
  • Chủ đầu tư: SAC 
  • Tư vấn thiết kế: Bonway 
  • Địa điểm: Đà Lạt