Canary Residential Complex

THÔNG TIN CHUNG

  • Cấp đèn chiếu sáng Philips: Đèn văn phòng, đèn dân dụng
  • Thời gian hoàn thành: 2008 
  • Chủ đầu tư: GoucoLand 
  • Tư vấn thiết kế: Ong & Ong 
  • Địa điểm: Binh Duong