Phonak Operation Center Viet Nam

THÔNG TIN CHUNG

  • Cấp đèn chiếu sáng Philips : Đèn nhà xưởng
  • Thời gian hoàn thành: 2016
  • Chủ đầu tư: PHONAK
  • Địa điểm: KCN Việt Nam – Singapore, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam