Contact

MINH PHUC JOINT STOCK COMPANY

Address: 12th Floor, Room 12.21, Building Golden King, 15 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Tel: 028.22172900

Hotline: 0916 207 646

website: www.minhphucpro.com

e-mail: minhphucpro2017@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/minhphucproofficial

 

 

    *Tên của bạn

    *Địa chỉ Email

    Tiêu đề:

    Thông điệp