Dong Nai Hospital

THÔNG TIN CHUNG

  • Cấp đèn chiếu sáng Philips: Đèn văn phòng
  • Thời gian hoàn thành: Đang tiến hành giai đoạn 2 
  • Chủ đầu tư: Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • Địa điểm: Đồng Nai