BỆNH VIỆN PHÁP VIỆT HÀ NÔI

THÔNG TIN CHUNG

  • Cấp đèn chiếu sáng Philips: Đèn chống thấm, đèn phòng sạch
  • Thời gian hoàn thành: 2018
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Sigma
  • Địa điểm:Đống Đa, Hà Nội