Contact

MINH PHUC JOINT STOCK COMPANY

Address: Floor 5, Sogetraco Building 30 Dang Van Ngu, Ward 10, Phu Nhuan District, HCMC.

Tel: 08. 38476941- 2 – 22172900

Fax: 08. 38476943

Hotline: 093 2647 216

website: www.minhphucpro.com

e-mail: info@minhphucpro.com

Facebook: www.facebook.com/minhphucproofficial

 

*Tên của bạn

*Địa chỉ Email

Tiêu đề:

Thông điệp